Empreses

Utilitzeu els següents enllaços per a ofertar un lloc de treball, demanar alumnes en pràctiques (FCT) o emplenar l’enquesta de l’FCT realitzada. Totes les dades recollides són confidencials.

1.- Ofertes d’ocupació

2.- Formació en Centres de Treball (FCT)

 • Què és la FCT o Formació en Centres de Treball?

La Formació en Centres de Treball (FCT) és un mòdul transversal obligatori dels Cicles Formatius de Formació Professional que els alumnes cursen en les empreses col·laboradores.
És el que coneixem com a pràctiques en empreses.

 

 • Com es desenvolupa la FCT? Drets i deures

Les pràctiques en les empreses col·laboradores mai suposen una vinculació laboral dels alumnes en formació amb les mateixes: amb caràcter general es tracta d’estudiants matriculats en ensenyaments reglats que no tenen el caràcter de treballadors.

Per aquesta raó l’activitat dels alumnes en formació està reglamentada per la normativa legal:

La durada del període de pràctiques és de 400 hores (CFGS) i de 380 hores (CFGM).
L’horari de realització estarà comprès entre les 7 i les 22 hores, aproximant-se la jornada a la jornada laboral de l’empresa. (No ha d’excedir les 8 hores/jornada).
Es designen un Tutor del Centre Educatiu i un Tutor del Centre de Treball per a definir el Programa Formatiu a realitzar per l’alumne, coordinar el seu desenvolupament, fixar les dates de les visites i avaluar la realització del mateix, emetent els oportuns informes.
L’activitat de l’alumne ha d’ajustar-se al Programa Formatiu establit pel Tutor de FCT amb l’empresa col·laboradora.
Les pràctiques han de tenir caràcter formatiu per a l’alumne: s’evitaran tasques repetitives o fora del perfil de qualificació associat al Cicle Formatiu corresponent.
L’àmbit territorial ordinari de realització de la FCT és la Comunitat Valenciana. De manera excepcional, es podrà sol·licitar autorització per a realitzar-les fóra del territori de la Comunitat Valenciana.
No és obligatori rebre compensació alguna per part de l’empresa per la realització de la FCT.

 • Quan es realitza la FCT?

La FCT dels Cicles Formatius de Formació Professional es realitza al llarg del curs escolar en dos períodes:

Primer Període: des de setembre fins a desembre.
Segon Període: des de març fins a juny.
Aquestes dates marquen els terminis relatius, sent fixat el calendari concret de realització per acord entre els tutors del centre i de l’empresa, segons el nombre d’hores totals establides per a cada perfil professional, dins d’aquests períodes.

 • Quins beneficis obtenen les empreses a través de la FCT?
  • Permet un acostament entre el món productiu i educatiu.
  • Disminueix la inversió en formació que necessita l’empresa en contractar a un nou treballador.
  • Millora la imatge social de l’empresa.
  • És una magnífica eina com a procés de selecció ja que després de la realització de la FCT coneixerà fefaentment les capacitats i qualitats d’aqueixa persona.

 

 • Quins beneficis obtenen els alumnes a través de la FCT?
  • Complementar la seua formació coneixent les relacions sociolaborals en una organització empresarial i tècniques específiques que es desenvolupen en l’empresa.
  • Desenvolupar actituds i conductes pròpies del món laboral, o més properes al món laboral que a l’acadèmic.
  • Millorar les seues possibilitats d’inserció laboral.

En l’actualitat, l’IES Botànic Cavanilles manté convenis de col·laboració amb més de 400 empreses, en tots els sectors productius relacionats amb els cicles formatius impartits en el centre (més informació en la pestanya d’oferta educativa).

Per a qualsevol dubte o aclariment, ens pot contactar:

Telèfon: 964739260

email: borsatreball@iesbotanic.es

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades facilitades a través d’aquests formularis seran incorporades en els fitxers de l’IES Botànic Cavanilles, amb la finalitat de formar part d’una borsa de treball. Així mateix, autoritza al fet que aquestes dades siguen comunicades, amb la finalitat exclusiva de participar en els processos de selecció que es duguen a terme per a la seua contractació. En el cas que s’haguera produït, o es produïsca en un futur, alguna modificació de les seues dades, li preguem ens ho comunique a través del corresponent formulari. L’informem que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l’IES Botànic Cavanilles, remetent la seua sol·licitud a la següent adreça: borsatreball@iesbotanic.es
A %d blogueros les gusta esto: